เที่ยว ประเทศโปแลนด์ ประเทศใจกลางยุโรป ที่ถูกนักท่องเที่ยวหลายคนมองข้ามไป

ประเทศโปแลนด์ เป็นประเทศใจกลางยุโรปที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยถูกลบชื่อออกจากแผนที่โลกเนื่องจากถูกประเทศมหาอำนาจต่างๆ เข้ายึดครอง ทำให้โปแลนด์เป็นประเทศที่ถูกนักท่องเที่ยวหลายๆ คนมองข้ามไป แต่จริงๆแล้วโปแลนด์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มาก ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมมาให้แล้ว มีที่ในบ้าง ไปดูกันเลย

ฤดูการของ ประเทศโปแลนด์

ประเทศโปแลนด์

โดยแบ่งออกเป็น 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ เมษายน – มิถุนายน ,ฤดูร้อน มิถุนายน – กันยายน,
ฤดูใบไม้ร่วง ตุลาคม – พฤศจิกายน, ฤดูหนาวพฤศจิกายน – มีนาคม
โดยฤดูหนาวในโปแลนด์จะมีอุณหภูมิเฉลี่ย – 5 ถึง – 1 องศาเซลเซียส ส่วนฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 16.5 – 19 องศาเซลเซียส แนะนำให้เพื่อนๆ ตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีก่อนไปเที่ยว เพื่อจะได้เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศ ส่วนเวลาที่โปแลนด์จะช้ากว่าของไทยประมาณ 6 ชั่วโมง แต่ในช่วงฤดูร้อนของโปแลนด์จะมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นทำให้เวลาต่างจากไทยประมาณ 5 ชั่วโมง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน ประเทศโปแลนด์

เที่ยวโปแลนด์ หน้าหนาว

1. มหาวิหารวาเวล (Wawel cathedral) เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกประจำอัครมุขมณฑลกรากุฟ ตั้งอยู่บนเนินเขาวาเวลที่เมืองกรากุฟ ประเทศโปแลนด์ เป็นอาสนวิหารที่มีประวัติเก่าแก่ยืดยามมาร่วมหนึ่งพันปี และมักจะเป็นสถานที่พระมหากษัตริย์โปแลนด์ทำพิธีราชาภิเษก
ในอดีต ที่นี่เคยเป็นพระราชวังหลวง กษัตริย์โปแลนด์นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 เป็นต้นมาประทับที่นี่ ดังนั้นในพระตำหนักด้านในจึงยังคงมีการเก็บรักษาสิ่งล้ำค่าเอาไว้ในคนรุ่นหลังได้รู้จักและชื่นชม นั่นก็คือ ผ้าปักทาเปสตรี้ จำนวนถึง 142 ผืน จากประเทศเบลเยี่ยม และสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนจะมีโอกาสได้ชมท้องพระคลังหลวง ห้องอาวุธยุทธปกรณ์ในสมัยโบราณอีกด้วย

เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิก สร้างขึ้นตามพระบัญชาของพระเจ้าคาซิมีร์ที่ 3 ในศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันเป็นที่เก็บเชอร์เปียส ดาบในพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์โปแลนด์ ซึ่งเป็นราชสมบัติเพียงชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ของราชสกุลกษัตริย์โปแลนด์ที่การเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
เปิดทุกวัน วันจันทร์ – วันเสาร์ 09.00 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ 12.30 – 16.00 น.
ในส่วนของ Cathedral Museum จะปิดทุกวันอาทิตย์

เที่ยวโปแลนด์ช่วงไหนดี

2. พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ Auschwitz Concentration Camp เป็นค่ายกักกันของนาซีซึ่งตั้งอยู่ในเมืองออชเฟียนชิม สร้างขึ้นในปี 1940 ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ที่นี่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1979
ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ – เบียร์เคเนาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ค่ายเอาชวิทซ์และค่ายเบียร์เคเนา โดยจะมีรถรับส่งฟรีระหว่าง 2 ส่วน ภายในตึกต่างๆ จะจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของชาวยิวที่ถูกจับตัวมาในสมัยนั้นรวมกว่า 20 ตึกด้วยกัน

มีทั้งกระเป๋าเดินทาง รองเท้า แปรงสีฟัน หวี และเส้นผมของเหยื่อที่ตายที่ว่ากันว่ามีน้ำหนักรวมกันกว่า 2,000 กิโลกรัม ภายในยังมีการเปิดให้ชมห้องต่างๆ ทั้งห้องนอน ห้องน้ำ ห้องเผาศพ รวมถึงห้องที่ชาวยิวถูกสังหารหมู่ด้วยแก๊สพิษอีกด้วย
ที่นี่เปิดให้บริการที้งปีและไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดี เนื่องจากอนุสรณ์และพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาชวิตซ์มีเวลาเปิด-ปิดแตกต่างกันในแต่ละเดือน ควรศึกษาข้อมูลก่อนเดินไป

ของ ที่ ระลึก จาก โปแลนด์

3. ปราสาทมอลบอร์ก Malbork Castle เป็นปราสาทเก่าแก่ที่สร้างด้วยอิฐซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ประเทศโปแลนด์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการในการต่อกรข้าศึกโปแลนด์และเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองทางตอนเหนือของเขตบอลติก

มีอาคารหลัก 2 ทิศ คือทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งช่วงหลังเมื่อนิกายทอยโทนิคได้เสื่อมลง บางจุดในปราสาทจึงถูกทำลายไปบ้าง แต่ก็ได้รับการปรับปรุงและบูรณะใหม่ในศตวรรษที่ 19-20 และถูกดูแลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่ยังมีความสวยงามอลังการอยู่ ปราสาทมอลบอร์กมีความกว้างใหญ่ รอบนอกเป็นพิพิธภัณฑ์ ข้างในมีลานกว้าง อยู่ติดกับแม่น้ำ ทำให้มองเห็นความสวยงามของทัศนียภาพริมแม่น้ำอีกด้วย ปราสาทแห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในมรดกโลกและเป็นสถานที่สำคัญของโปแลนด์

โปแลนด์ ข้อมูล การ ท่องเที่ยว

4. เหมืองเกลือวิเอลิคชกา Wieliczka Salt Mine ตั้งอยู่ชานเมืองกรากุฟนั้นถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในสมัยโบราณ เกลือมีคุณค่าดุจทอง เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องเทศชั้นดี แล้วยังมีคุณสมบัติในการถนอมอาหารและเป็นยารักษาโรค
ปัจจุบันนี้เหมืองดังกล่าวประกอบด้วยเมืองใต้ดินที่ได้รับการแกะสลักจากหินเกลือทั้งหมด เป็นเหมืองเกลือที่มีอายุเก่าเเก่ที่สุดของโลก และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของ UNESCO ในปี 1978 อีกด้วย

จุดที่น่าสนใจของเหมืองแห่งนี้คือมีอุโมงค์ภายในเหมืองที่มีความยาวกว่า 300 กิโลเมตร แต่เส้นทางเดินชมเหมืองของนักท่องเที่ยวจะอยู่ที่ประมาณ 3 กิโลเมตรเท่านั้น ที่นี่จะมีไกด์เป็นคนนำเราเที่ยวเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ และป้องกันการหลงทางภายในเหมืองด้วย การเดินชมเหมืองนั้นจะเดินชมตามลำดับชั้นลงไปเรื่อยๆ โดยมีทั้งสิ้น 9 ชั้น จนถึงส่วนที่ลึกที่สุดของเหมืองซึ่งมีความลึกเทียบเท่าตึกกว่า 40 ชั้น
โดยที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 07.30 – 19.30 น. และมีค่าเข้าชมและค่าไกดืนำทางด้วย

5. ซาลิพาย หมู่บ้านแห่งศิลปะ Painted Village หมู่บ้านที่มีความสวยงามทางด้านศิลปะและน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมาก หากใครได้ไปชมแล้วต้องหลงใหลไปกับความสวยงาม
เป็นหมู่บ้านโบราณเล็กๆแห่งหนึ่งทั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของโปแลนด์ในเขตจังหวัดเลสเซอร์ หมู่บ้านแห่งนี้มีความโดดเด่นตรงที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยศิลปะภาพวาด ทำให้เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโปแลนด์ ภายในหมู่บ้านเล็กๆที่มีแค่ 20 หลังคาเอน ถูกตกแต่งไปด้วยภาพวาดฝาผนังเป็นรูปดอกไม้สีสันสวยงามต่างๆเพื่อให้ผู้มาเยือนได้เกิดความประทับใจ เป็นศิลปะพื้นเมืองของชาวโปแลนด์ที่มีมาอย่างยาวนาน เรียกศิลปะเช่นนี้ว่า Folk art

Related Posts