วันนี้จะพาไปรู้จัก ประเทศมอลตา เป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กสองเกาะ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองหลวงชื่อเมืองวัลเลตตา นับว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่ง หนึ่งในยุโรป มีผู้มาครอบครองและถูกแย่งชิงนับครั้งไม่ถ้วนในอดีต ทั้งจากโจรสลัด ออตโตมาน นโปเลียน ฝรั่งเศส และอังกฤษ เป็นแหล่งรวมนักรบจากทั่วทั้งยุโรป

Continue Reading

วันนี้จะพาไปประเทศอิตาลี ชม หอเอนเมืองปิซ่า หอระฆังสูงใหญ่ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อีก1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า 200 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเป็นเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1173 ไม่ปรากฏชัดเจนว่าใครเป็นคนออกแบบ เมื่อสร้างไปได้ 3 ชั้น การก่อสร้างก็มีอันต้องยุติลง

Continue Reading

โคลอสเซียม 1 ใน 7 มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ อีกสถานที่หนึ่งซึ่งไม่ควรพลาดไปเยี่ยมชม เมื่อมาเยือนยุโรป สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อายุกว่า 1,900 ปี ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในอดีตโคลอสเซียมเป็นสนามกีฬาสำหรับชมการต่อสู้ของนักรบมากความสามารถและมีฝีมือเก่งฉกาจที่เรียกว่าเกลดิเอเตอร์ โดยการต่อสู้มีหลายรูปแบบ

Continue Reading

มาชูปิกชู หรือนิยมเรียกว่า เมืองสาบสูญแห่งอินคา กล่าวกันว่าชื่อ มาชูปิกชู นี้ถูกตั้งให้กับโบราณสถานแห่งนี้โดยความเข้าใจผิด เมื่อ ไฮรัม บิงแฮม (ผู้ค้นพบ) ถามชนพื้นเมืองถึงชื่อของมัน ชนพื้นเมืองเข้าใจผิดว่าเขาถามถึงชื่อของภูเขาจึงตอบว่า มาชูปิกชู แปลว่า”ยอดเขาผู้ชรา” ซึ่งได้กลายมาเป็นชื่อของโบราณสถานดังกล่าวมาจนทุกวันนี้

Continue Reading

วันนี้เราจะพาไปรู้จักเมืองโบราณในอารยธรรมเมโสอเมริกาซึ่งก็คือ ชีเชนอิตซา ป็นแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยชาวมายาในเขตวัฒนธรรมเมโสอเมริกัน ตั้งอยู่ในคาบสมุทรยูกาตัง รัฐยูกาตัง ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเม็กซิโก ชีเชนอิตซาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองจำนวนมากมายซึ่งพวกมายาได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของเทพเจ้า

Continue Reading

ประเทศโบลิเวีย เป็นประเทศที่มีที่ตั้งที่สูงที่สุดและมีความห่างไกลที่สุดในโลก ประชากรส่วนมากในประเทศเป็นชนพื้นเมือง ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแล้วชนพื้นเมืองที่อาศัยที่นี่ถือว่ามีจำนวนมากที่ และมีวิถีชีวิตแบบชนพื้นเมืองที่เป็นชนพื้นเมืองแบบแท้ๆ โดยที่ประเทศโบลิเวียมีชนเผ่าที่หลากหลายกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ

Continue Reading